Stor avdeling

Stor avdeling holder til i første etasje.

Vi har 20 plasser på stor avdeling. Her er det leken som har det største fokus. Gjennom leken kan vi skaffe oss venner, informasjon og vi lærer masse.

Vi jobber med ulike temaer gjennom året, i samlingstunder, på turer og i grupper.