Rammeplanen

Barnehagene har fått ny Rammeplan. Og dette er feltene vi skal jobbe og leke oss gjennom i år.

Vi gleder oss over en ny og utfyllende Rammplan.

I år vil vi legge vekt på SPRÅK, med fokus på fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Gjennom arbeidet med fagområdet skal vi bidra til at barna får utvikle sin språkforståelse, språk kompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid.

Gjennom arbeidet og leken med kommunikasjon, språk og tekst skal vi bidra til at barna kan uttrykke sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter. Og at de bruker språket til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter.