Søke barnehageplass

Ønsker du barnehageplass høsten 2022. Husk å søke innen 1.mars.

Du kan søke via Kristiansand kommunes hjemmeside på foreldreportalen Søk her