Om barnehagen

Høietun barnehage - et godt sted å lære, et godt sted å være. Trygghet, omsorg og inkludering er viktige verdier for oss. Barnehagen ligger sentralt på Høietun. Vi har et stort uteområde, og har skogen som nærmeste nabo som vi benytter oss av ofte.

Høietun barnehage ble grunnlagt høsten 1984. Barnehagen eies av Mosby indremisjon og har utvidet kristen formålsparagraf. 

Barnehagen har to avdelinger.
Avdeling Sommerfuglen, med 18 plasser i alderen 3-5 år.

Avdeling Larven med plass til 9 barn i alderen 1-2 år.

Vi har en trygg og stabil personal gruppe som setter trygghet og gode relasjoner i fokus.

Vi har et godt areal både foran og bak barnehagen.
Høsten 2021 oppgraderte vi uteområdet vårt.

Vår åpningstid er fra 07.00-17.00