Søke barnehageplass

I Kristiansand kommune, brukes foreldreportalen for å søke barnehageplass. Se link.