Kjernetid i barnehagen

Kjernetid:
Vår kjernetid er fra 9.30-14.30. Det vil si at planlagte aktiviteter, turer, samlingsstunder og måltider vil skje innenfor kjernetidens tidsrom. Om vi skal på tur eller ha en planlagt aktivitet før kl. 9.30, vil dere få beskjed.

Levering:
Vi ønsker at barna blir levert innen 9.30. Om dere ikke får levert før, ønsker vi at dere gir beskjed. Enten via Kidplan eller telefon.

Henting:
Vi stenger barnehagen klokken 17.00.