Larven

Larven er vår småbarnsavdeling. Her har vi plass til 9 barn i alderen 1-3 år. Vi er opptatt av at alle barn skal oppleve trygghet, omsorg og nærhet. Mye skal læres og utforskes på en småbarnsavdeling Barna blir fulgt tett opp og hverdagen er tilrettelagt for lek, sang og musikk og trygge relasjoner.