Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og forholdet til foreldrene. (Rammeplan for barnehagen)

Samarbeidsutvalget for barnehageåret 2022-2023

Eierrepresentanter: Thoralf Løvdal og Frode Nordhelle

Barnehagensrepresentanter: Rebekka Kåbuland og Hilde Østby

Foreldrerepresentanter: Helene Vålandsmyr Torstveit og Cecilia Breivold