Utvidet kristen formålsparagraf

Høietun barnehage har utvidet kristen formålsparagraf. Gjennom formidling blir barna kjent med fortellinger fra Bibelen.

Eksempler på hvordan kristen formålsparagraf ser ut i praksis.

  • Formidler kristne grunnverdier i hverdagen til hvert enkelt barn. (Nestekjærlighet, tilgivelse, alle er verdifulle)
  • Vi synger kristne bordvers.
  • Har kristen samling en gang i uken. Her hører vi kjente historier fra Bibelen. F.eks: Den barmhjertige Samaritan, den bortkomne sønn, Sakkeus osv. Historier som vi reflekterer over og får fram de gode verdiene i hver historie. 
  • Vi har mer fokus på høytidene som påske og jul gjennom formidling.