/>

Utvidet kristen formålsparagraf

Høietun barnehage eies av Mosby bedehus og har utvidet kristen formålsparagraf. Det at vi har utvidet kristen formålsparagraf betyr at vi står friere i forhold til formidling av kristendommen. Vi skal formidle, ikke forkynne. Barna skal få kunnskap om den kristne tro, spesielt gjennom høytidene, og gjennom fortellinger fra Bibelen.

I samsvar med Lov om barnehager, §1, blir barnehagen drevet med utvidet kristen formålsparagraf.

Eksempler på hvordan:

  • Formidler kristne grunnverdier i hverdagen til hvert enkelt barn. (Nestekjærlighet, tilgivelse, alle er verdifulle)
  • Vi synger kristne bordvers.
  • Har kristen samling en gang i uken. Her hører vi kjente historier fra Bibelen  eks: Den barmhjertige Samaritan, den bortkomne sønn, Sakkeus osv. Historier som vi reflekterer over og får fram de gode verdiene i hver historie. 
  • Vi har mer fokus på høytidene som påske og jul gjennom formidling.