TEMAKVELD

Vi har gleden av å inviterer alle foreldre i Høietun barnehage til temakveld mandag 23.oktober. Temaet for kvelden er: "HVORDAN KAN VI BIDRA TIL Å SKAPE ROBUSTE BARN?" Vi gleder oss over å få besøk av foredragsholder Inger Lise Andersen, som har lang og bred erfaring med arbeid rundt barn og traumebevisst omsorg. Inger Lise er svært kjent i barnehagesektoren i Kristiansand kommune, gjennom kursing, forelesninger, workshop og veiledning. Alle foreldre har fått utdelt informasjon og påmeldingslapp.